OBVESTILO STARŠEM GLEDE NAPOVEDANE ODSOTNOSTI OTROK V ČASU POLETNIH MESECEV IN PLAČILA VRTCA

V Sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Šalovci, ki ga je sprejel Občinski svet občine Šalovci na svoji 9. redni seji, dne 4. decembra  v 6. členu natančno določa:

za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka pisno sporočijo najkasneje do 25. junija tekočega leta.

Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Šalovci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil in materialnih stroškov.

Določilo prvega in drugega odstavka tega člena velja za starše, ki obiskujejo Vrtec v Šalovcih in Vrtec v Domanjševcih

V prilogi Vam objavljamo  sklep v celoti. Sklep o določitvi cene programov VVE občine Šalovci 2019

OBVESTILO STARŠEM

Spoštovani starši!

Po dveh tednih obiskovanja vrtca po koronavirusu smo s strani NIJZ ponovno dobili priporočila, ki se jih je potrebno držati, saj z upoštevanjem varnostnih ukrepov zagotavljamo večjo varnost.

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1.6.2020 za vse otroke potekalo v vzgojno normativno določenih oddelkih kot pred razglasitvijo pandemije.

Strokovne delavke vrtca bodo ob kontaktu s starši še naprej uporabljale zaščitne maske, v skupini pa ne.

Higienska priporočila za vrtce

Ostanimo zdravi!

Kolektiv vrtca z ravnateljico

 

VPIS OTROK V VRTEC PRI OŠ ŠALOVCI

Zaradi izrednih razmer, ki bodo trajale neznano dolgo, bomo vpis v vrtec izpeljali malo drugače. Vse starše, ki želite omogočiti mesto za otroka v vrtcu v šolskem letu 2020/2021 prosimo, da oddate izpolnjeno VLOGO.

Vloga je dosegljiva na tej povezavi http://vrtecsalovci.splet.arnes.si/files/2015/09/VLOGA-vrtec-2019.pdf  oz. na uradni spletni strani šole, pod zavihek Vrtec – dokumenti

Vlogo lahko oddate tako, da:

  • Natisnete, izpolnite in jo pošljite kot priporočeno pošiljko, po pošti na naslov: OŠ ŠALOVCI, Šalovci 172, 9204 Šalovci,
  • Ali v obliki MMS na telefon 041 992 681 (ravnateljica),

Najkasneje do 20. aprila 2020.

Več informacij v priponki.

Organizacija nujnega varstva

Spoštovani starši!

V skladu z okrožnico MIZŠ lahko organiziramo varstvo otrok, katerih starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo lahko opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji, lekarnah, zaporih.

Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca.

Edini pogoj, da se lahko predšolski otrok vključi v nujno varstvo je, da je otrok zdrav in ne kaže znake bolezni.

Po posvetu z županom in s civilno zaščito Občine Šalovci ugotavljamo, da ni otrok, ki bi ustrezali pogojem za nujno varstvo v našem vrtcu.

V primeru kakšnih vprašanj  ter potreb sem na razpolago na e-mailu: darja.faric-klemencic@guest.arnes.si

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani.

 

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO!

V PONEDELJEK ZAPRTE VSE VIZ USTANOVE!

Spoštovani starši!
Zaradi razglašene epidemije bodo od  ponedeljka, 16. 3. 2020 do 29.3.2020, zaprla vrata vse šole in vrtci v Sloveniji.

Na šoli pričakujemo navodila ustreznih resorskih institucij in MIZŠ, o katerih vas bomo sproti obveščali preko šolske spletne strani.
V petek, 13. 3. 2020, bomo izvajali pouk v skladu s priporočili, v kolikor pa imate možnost varstva za otroke, lahko ostanejo doma.

Vodstvo šole

Dostopnost