Spoštovani starši!

Po dveh tednih obiskovanja vrtca po koronavirusu smo s strani NIJZ ponovno dobili priporočila, ki se jih je potrebno držati, saj z upoštevanjem varnostnih ukrepov zagotavljamo večjo varnost.

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1.6.2020 za vse otroke potekalo v vzgojno normativno določenih oddelkih kot pred razglasitvijo pandemije.

Strokovne delavke vrtca bodo ob kontaktu s starši še naprej uporabljale zaščitne maske, v skupini pa ne.

Higienska priporočila za vrtce

Ostanimo zdravi!

Kolektiv vrtca z ravnateljico

 

Dostopnost