Vrtec posluje pod imenom VRTEC PRI OŠ ŠALOVCI.

V vrtcu sta dva oddelka (1 – 3 let in 3 – 6 let).

Poslovni čas je določen na osnovi potreb večine staršev. Vrtec je odprt od 6:00 do 16.00 ure.

Vzgojiteljici: SUZANA BALEK in BARBARA OSTRIČ

Pomočnici vzgojiteljic: NUŠA KOVAČ in VIOLETA ŽUJS ŠKERLAK 

Kuharici: MARJANKA ČRNKO in JOŽICA ČRNKO

Čistilka: JOŽICA ČRNKO

Vodja prehrane: MAJDA ČASAR

Ravnateljica: DARJA FARIČ KLEMENČIČ

Svetovalna delavka: DUŠANKA GRKINIČ LAINŠČEK

VODJA VRTCAkontaksuzana.balek@guest.arnes.si

RAVNATELJICAkontakdarja.faric-klemencic@guest.arnes.si

Dostopnost