Vloga staršev pri izvajanju vzgojnega dela je zelo pomembna. Starši imajo možnost sodelovanja v neposrednem vzgojnem procesu, z vključevanjem v različne oblike vzgojnega dela.

Te oblike sodelovanja so:

  • vsakodnevna izmenjava informacij (zjutraj, ob odhodu domov),
  • na mesečnih govorilnih urah,
  • na roditeljskih sestankih,
  • preko Sveta staršev in Sveta zavoda,
  • druge oblike druženja (praznovanja, delavnice),
  • pisna obvestila za starše,
  • pomoč staršev pri izvedbi programa (prireditve, delavnice, športna srečanja).

V šolskem letu 2020/21 sta načrtovana 2 roditeljska sestanka:

  • v mesecu septembru: informativni,
  • v mesecu maju: zaključek šolskega leta.

Mesečne pogovorne ure za starše bodo: vsak tretji ponedeljek v mesecu od 16:00 do 17:00 ure. 

Dostopnost