BRALNA ZNAČKA S KNJIGO V SVET
❖ otroci 2. starostnega obdobja (po mesecu januarju oz. glede na razmere Covid 19)
BRALNI NAHRBTNIK
❖ otroci 1. starostnega obdobja (glede na razmere Covid 19).
MOJA ŠČETKA
❖ program preventivne skrbi za zobovje (obe skupini) (ko nam bo dopuščeno – Covid 19)
MALI SONČEK
❖ gibalno športni program za najmlajše (obe skupini).
BEREMO V VRTCU
❖ otroci 2. razreda berejo otrokom v vrtcu (otroci 2. starostnega obdobja – mesec april).
ČRKOLADA
❖ otroci 1. razreda in otroci pred vstopom v šolo se igrajo s črkami (mesec maj).

 
OBOGATITVENI PROGRAM
 
Vrtec bo tudi v tem šolskem letu nudil otrokom in staršem obogatitveni program, katerega starši sami financirajo. S cenami programov bodo starši dodatno obveščeni na oglasni deski vrtca.
    – Sodelovanje v različnih natečajih.