CELOLETNI PROJEKTI V REDNEM PROGRAMU

S ŠKRATOM NACETOM PO PRAVLJIČNI POTI

  • pravljične ure s starši v popoldanskem času (3 x spomladi) z otroki drugega starostnega obdobja.

BRALNA ZNAČKA S KNJIGO V SVET

  • otroci drugega starostnega obdobja.

BRALNI NAHRBTNIK

  • otroci prvega starostnega obdobja.

MOJA ŠČETKA

  • program preventivne skrbi za zobovje (obe skupini).

MALI SONČEK – TELOVADIMO S PRAVLJIČNI JUNAKI

  • gibalno športni program za najmlajše (obe skupini).

BEREMO V VRTCU

  • otroci 2. razreda berejo otrokom v vrtcu (otroci 2. starostnega obdobja).

ČRKOLADA

  • otroci 1. razreda in otroci pred vstopom v šolo se igrajo s črkami.

PRVI KORAKI V NEMŠKI JEZIK

  • otroci, stari od 5 do 6 let – (vsak ponedeljek, učiteljica nemškega jezika Slavica Balek Haddaoui)

SIMBIOZA GIBA

  • nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh generacij (izvedba vsaj 20 ur medgeneracijskih aktivnosti med celotnim vrtčevskim letom)
OBOGATITVENI PROGRAM
Vrtec bo tudi v tem šolskem letu nudil otrokom in staršem obogatitveni program, katerega starši sami financirajo. S cenami programov bodo starši dodatno obveščeni na oglasni deski vrtca.
     – Lutkovni abonma (pet predstav), v sodelovanju z Zvezo kulturnih organizacij v Murski Soboti (otroci, stari 4 – 6 let).
    – Sodelovanje v različnih natečajih.
    – Naučimo se plavati (otroci, stari 4 – 6 let).