Vodilna vsebina

Vodilna vsebina v tem šolskem letu se imenuje »VODA, OD KOD IN KAM?«.

Področje: Narava.

Človeka in vodo že od davnine povezujejo močne vezi. Ljudje in ostala živa bitja na zemlji so na različne načine odvisni od vode. Ta vsakdanja odvisnost, ki se je skoraj ne zavedamo, je življenjskega pomena za večino živih bitij na zemlji. Voda je naša vsakodnevna potreba.

Vodilno vsebino »Voda, od kod in kam?« smo izbrali z namenom, da otroke seznanimo s pojavnimi oblikami vode v naravi, njenim pomenom za človeka, živali in rastline. Dejstvo je, da se otroci z vodo srečujejo zelo pogosto, a jo premalo aktivno spoznavajo. Vse,  kar vidijo, želijo potipati, povohati ali okusiti. Vse, kar slišijo, želijo videti, z vsem, kar je dosegljivo, želijo nekaj narediti. Da bi zadovoljili ta spontana nagnjenja, bomo otroško okolje razširili na celotno občino in še malo izven nje.

Prednostna naloga v tem letu je, da otrok spozna zakonitosti vode skozi način formativnega spremljanja.

SKLOPI VODILNE VSEBINE:

Otroci prvega starostnega obdobja: Otroci drugega starostnega obdobja:
Voda – kaj mi pomeni? Voda nekoč (močilo, vodnjak)
Od kod pride dež? Voda danes (vodovodni system v občini Šalovci)
Dogodivščine z vodo Kroženje vode
Ko sneg postane voda Kapljica, voda, led – kako?
Po lužah čof čof Čofotamo po lužah
Teče mi, teče, vodica Življenje v mlaki
Voda iz vodnjaka Kam teče potok?
Voda in…človek, živali, rastline Reka pripoveduje
Poletne igrarije z vodo Veliko, okroglo – jezero (hodoško jezero)

Dostopnost