Književna vzgoja v vrtcu je ključ, ki odklepa vrata v polje lepega, kjer je neskončno priložnosti za odkrivanje literarno estetskega doživetja, ki oriše osnovni cilj književne vzgoje v vrtcu. Pri književni vzgoji v vrtcu želimo otroke seznaniti s književnostjo in jim dati možnost, da jo v največji možni meri podoživljajo z branjem, pripovedovanjem, uprizarjanjem in igro, ki je ključna pri vzgajanju otrok v bralce, saj z njo približamo književnost otrokom na način, ki je njim najbližji.