Svoje interese, predloge, pobude in kritike bodo starši urejali preko svojih predstavnic, izvoljenih v Svet staršev.

Predstavnika staršev iz Vrtca pri OŠ Šalovci sta Miha Vodušek za starejšo skupino in Patricija Škodnik za mlajšo skupino.