Svoje interese, predloge, pobude in kritike bodo starši urejali preko svojih predstavnic, izvoljenih v Svet staršev.

Predstavnici staršev iz Vrtca pri OŠ Šalovci sta Jasmina Lainšček za starejšo skupino in Nina Klement za mlajšo skupino. Obe sta vključeni v Svet staršev OŠ Šalovci.