Svoje interese, predloge, pobude in kritike bodo starši urejali preko svojih predstavnic, izvoljenih v Svet staršev.

Predstavnika staršev iz Vrtca pri OŠ Šalovci sta Benjamin Koltaji za starejšo skupino in Megi Koltaji za mlajšo skupino.