Mali znanstveniki

S praktikantko Vito smo postali pravi mali znanstveniki. Z Njeno pomočjo smo se preizkusili v eksperimentih z barvili. Nastali so ognjemet, dež in lava.

Vpis v vrtec

O B V E S T I L O

 Vrtec pri OŠ Šalovci enkrat letno izpelje redni vpis otrok za naslednje šolsko leto.

REDNI VPIS OTROK V VRTEC

za šolsko leto 2022/23

bo potekal zadnji teden v marcu

od ponedeljka, 28. 3.  do petka, 1. 4. 2022.

V torek in četrtek lahko vlogo oddate tudi osebno pri svetovalni delavki,

na sedežu vrtca v OŠ Šalovci, od 7.00 – 15.00 ure.

Prosimo, da vlogo oddate vsi zainteresirani starši!

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti (oz. po zaključku starševskega dopusta) do vstopa v šolo.

V primeru prostih mest pa vpisujemo in sprejemamo otroke skozi vse leto.

Kako?

Starši izpolnijo Vlogo za sprejem otroka v vrtec.

Predpisan obrazec dobite v upravi vrtca, pri svetovalni delavki, na spletni strani vrtca. Izpolnjen obrazec starši oddate na sedežu vrtca ali svetovalni delavki neposredno ali ga pošljejo z navadno pošiljko na naslov vrtca, ali na šolski e-naslov:

o-salovci.ms@guest.arnes.si.

Dodatno pojasnilo:

Starše prosimo za razumevanje, da zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni vrtec v tem času ne bo organiziral Dneve odprtih vrat vrtca. Vsem vpisanim otrokom in njihovim staršem pa bomo obisk vrtca omogočili kasneje.

Pomladna pesem

Spomladi se vse prebuja.

Rastline, živali in ves svet.

Tudi medved ne zamuja

in vsak dan je lep.

 

Sonce nas greje,

toplina obdaja,

prav vsak se smeje,

na svetu ni lepšega raja.

 

Zima je lepa,

a še lepša je pomlad,

ko v mesecu marcu kuka

izza vsakih vrat.

Dostopnost