Vrtec posluje pod imenom VRTEC PRI OŠ ŠALOVCI.

V vrtcu sta dva oddelka (1 – 3 let in 3 – 6 let).

Poslovni čas je določen na osnovi potreb večine staršev. Vrtec je odprt od 6:00 do 16.00 ure.

Vzgojiteljici: BARBARA OSTRIČ in MATEJA GJERGJEK

Pomočnici vzgojiteljic: NUŠA KOVAČ in VIOLETA ŽUJS ŠKERLAK 

Kuharici: JOŽICA ČRNKO in ALISON GAŠPAR

Čistilka: ALISON GAŠPAR

Vodja prehrane: MAJDA ČASAR

Ravnateljica: JOŽICA TRATAR

Svetovalna delavka: SILVIJA SAMBT

POMOČNICA RAVNATELJA VRTCA: Barbara Ostrič 

E-mail: vrtec.ossalovci@gmail.com

RAVNATELJICA: Jožica Tratar

E-mail: jozefa.tratar@guest.arnes.si