Projekti:


BRALNA ZNAČKA S KNJIGO V SVET – otroci drugega starostnega obdobja
BRALNI NAHRBTNIK – otroci prvega starostnega in drugega starostnega obdobja
MOJA ŠČETKA – program preventivne skrbi za zobovje, otroci prvega starostnega in drugega starostnega obdobja
BEREMO V VRTCU – otroci 2. razreda berejo otrokom v vrtcu, otroci drugega starostnega obdobja
MALI SONČEK – športni program za najmlajše, otroci prvega starostnega in drugega starostnega obdobja
ČRKOLADA – otroci 1. razreda in otroci pred vstopom v šolo
PRVI KORAKI V NEMŠKI JEZIK – otroci, stari od 5 do 6 let
ZDRAVJE V VRTCU – otroci prvega starostnega in drugega starostnega obdobja
PASAVČEK – otroci drugega starostnega obdobja
UNICEF – otroci prvega starostnega in drugega starostnega obdobja
MREŽA GOZDNIH VRTCEV – otroci prvega starostnega in drugega starostnega obdobja
VARNO S SONCEM – otroci prvega starostnega in drugega starostnega obdobja
SOBIVANJE – otroci prvega starostnega in drugega starostnega obdobja

Obogatitveni program:


Vrtec bo tudi v tem šolskem letu nudil otrokom in staršem obogatitveni program, katerega starši sami financirajo. S cenami programov bodo starši dodatno obveščeni na oglasni deski vrtca.

LUTKOVNI ABONMA
SODELOVANJE V RAZLIČNIH NATEČAJIH
NAUČIMO SE PLAVATI ( otroci, stari 4 – 6 let)
DEŽELA SANJ