V šolskem letu 2022/23 je vpisanih 24 otrok, ki so stari od 1 do 6 let in razporejeni v 2 skupini. 

Predstavitev 1. skupine

 

Predstavitev 2. skupine