Za prvi teden v mesecu aprilu 2023 najavljamo javni vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2023/24 in dneve odprtih vrta Vrtca pri OŠ Šalovci.

Spoštovani starši!

Vabimo vas, da skupaj s svojim otrokom ali tudi brez otroka, pridete spoznavat življenje in delo našega vrtca.

Prvi teden,  od 3. do 7. aprila 2023 vas bo sprejelo osebje vrtca v svojo skupino. Na razpolago bomo za vse informacije. Pričakujejo vas dopoldne, od 9.30 – 11.00 ure. Želimo, da ste vi in otrok ob prihodu  v vrtec zdravi. Najava ni potrebna.

ISTOČASNO BO POTEKAL TUDI VPIS OTROK V VRTEC

Ta teden, v torek in četrtek lahko izpolnite vpisnico pri svetovalni delavki. Lahko pa jo pošljete na sedež šole in vrtca po pošti. Dobite jo na spletni strani vrtca.

Vrtec sme sprejeti otroka, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V javni vrtec se lahko sprejmejo otroci, ki so cepljeni po programu cepljenja otrok.

Otroke lahko v vrtec vpišete kadarkoli med letom le, če je na voljo še kaj prostih mest.

OBVEŠČANJE O SPREJEMU OTROKA V VRTEC

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve in pogojih za sprejem otroka, starši pa z vrtcem sklenejo pogodbo o medsebojnih pravicah in dolžnostih. 

Ob sprejemu v vrtec morajo starši predložiti tudi potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Iz zdravniškega potrdila mora biti razvidno, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter ali za morebitno opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, so razložili na ministrstvu za zdravje.

Vodstvo šole in vrtca