»Slovenska olimpijska bakla« bo med aprilom in julijem obiskala vse slovenske občine, povezala mlade tekače, rekreativne športnike, naše občanke in občane ter vrhunske športnike v neponovljivo zgodbo o športnem narodu. S »štafetno« predajo bakle bomo skupaj širili olimpijske vrednote miru, prijateljstva, strpnosti in upanja.

V Občino Šalovci bo bakla prispela v petek, 26. aprila ob 18:00 na prireditveni prostor Volčin v Šalovcih.

Z baklo bodo v spremstvu župana tekli otroci vrtca in učenci Osnovne šole Šalovci, predstavniki športnih društev in nogometnih klubov v občini in vidni športniki iz občine.

Lepo vabljeni!