Svoje interese, predloge, pobude in kritike bodo starši urejali preko svojih predstavnic, izvoljenih v Svet staršev.

Predstavnici staršev iz Vrtca pri OŠ Šalovci sta Jasmina Drolc Žido za starejšo skupino in Martina Bunderla za mlajšo skupino. Obe sta vključeni v Svet staršev OŠ Šalovci.

Dostopnost