PREDSTAVITEV 2. SKUPINE

Naša skupina je homogena. Stari smo od 3 do 6 let, skupaj nas je 14, in sicer 7 deklic in 7 dečkov. Smo zelo vedoželjni, razigrani in hudomušni. Devet se nas pripravlja na šolo. Zelo veseli smo, ko se nam pri različnih dejavnostih v vrtcu pridružijo starši in stari starši. Z nami se trudita vzgojiteljica Suzana Balek in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice Nuša Kovač.

dav

Dostopnost