Roditeljski sestanek

Spoštovani starši!

Prijazno vabljeni na

PRVI RODITELJSKI SESTANEK MANJŠE SKUPINE,  ki bo v PONEDELJEK 20.9.2021, OB 16.00 URI, v vrtcu Šalovci.

POGOVORNE URE:

vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.00-17.00 ure.

Prijazno naprošamo, da se roditeljskega sestanka udeleži samo eden starš.

DNEVNI RED:

 • Seznanitev z delom vrtca.
 • Delo in življenje otrok v skupini.
 • Razno

Ravnateljica in vzgojni tim (Barbara Ostrič in Violeta Žujs Škerlak)

Spoštovani starši!

Prijazno vabljeni na

PRVI RODITELJSKI SESTANEK VEČJE SKUPINE,  ki bo v TOREK 21.9.2021, OB 16.00 URI, v vrtcu Šalovci.

POGOVORNE URE:

vsak drugi torek v mesecu od 16.00-17.00 ure.

Prijazno naprošamo, da se roditeljskega sestanka udeleži samo eden starš.

DNEVNI RED:

 • Seznanitev z delom vrtca.
 • Delo in življenje otrok v skupini.
 • Razno

Ravnateljica in vzgojni tim (Mateja Gjergjek in Nuša Kovač)

Priznavanje pravice do brezplačnega vrtca za drugega in vsakega nadaljnjega otroka

Novost:

Starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).

Splošno pravilo določanja znižanega plačila vrtca:

Prvo rojeni otrok je prvi otrok (starši plačajo za vrtec v višini znižanega plačila v %, ki jim je določen z odločbo CSD);

Drugo rojeni otrok je drugi otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, če je mlajši otrok v vrtcu skupaj s starejšim otrokom);

Tretji in nadaljnji rojeni otrok je tretji, četrti in vsak nadaljnji otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, četudi ni hkrati v vrtec ključen njegov sorojenec).

Potek oprostitve plačila:

Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni prišlo do nobenih sprememb), ni treba vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do izteka veljavnosti odločbe. CSD jim bo posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca, vrtci pa bodo podatek iz obvestila prejeli preko aplikacije CEUVIZ.

– Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice.

– Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. 9. 2021. Opozarjamo, da morajo starši vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon za tretjega otroka določa tim. brezpogojno brezplačnost, še vedno oddati vlogo na CSD, da jim izda odločbo.

Prvi vrtčevski dan

Poletja počasi je konec,
a nas ne skrbi,
veseli v vrtec,
smo mi prišli!

Tukaj veliko lepega nas čaka,
zato vesela ura bo vsaka.
Najbolje pa je, da prijatelje nove bomo spoznali
in se z vzgojiteljicami na nove poti podali.

Leto je naokoli in naš vrtec je spet poln otroškega smeha, igrivosti, razigranosti in iskrivih pogledov. Včasih tudi kakšna solzica priteče, a jo hitro odženemo stran.
Nekateri otroci so danes prvič sami prestopili vrata igralnice, drugi pa so že komaj čakali, da stkejo nove vezi in utrdijo stare. 

Pred nami je zelo lepo, razigrano leto!

In že prvi vrtčevski dan nam je popestril ķuža Pazi.

        

Vzgojni tim vrtca Šalovci

Dobrodošlica

Dragi otroci in spoštovani starši. 

Poletne počitnice se bližajo h koncu in jutri bomo zakorakali v novo vrtčevsko leto 2021/22. Vsi vzgojitelji in ostali zaposleni se zelo veselimo, da se bomo ponovno srečali z Vami.

Želimo Vam, da bo to novo šolsko leto zdravo, prijetno, zabavno in poučno. Naj vam dnevi, tedni in meseci prinesejo nove prijatelje, tople nasmeje in čudovite izkušnje. Bodite odprti, nasmejani, sproščeni in zdravi. 

Kolektiv vrtca z ravnateljico

OBVESTILO

Spoštovani, obveščamo Vas, da je vlada RS na dopisni seji 23.8.2021 sprejela Odlok o dopolnitvi. Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Dopolnitev Odloka določa, da za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, izjemoma ne velja pogoj cepljenja, prebolevnosti ali testiranja. OBVEZNO pa je nošenje zaščitnih mask in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.

Za vse druge prihode staršev v vrtec ( srečanja s starši, roditeljski sestanki, pogovorne ure, uvajanje otrok v vrtec,…) pa vselej velja pogoj PCT.

Hvala za razumevanje.

Kolektiv vrtca z ravnateljico

PROTOKOL VSTOPA OTROK V VRTEC PRI OŠ ŠALOVCI

 1. Starši ob prihodu pozvonite,
 2. strokovna delavka Vas povabi v vrtec, v kolikor je garderoba prosta,
 3. če ni, počakajte pred vhodom in vzdržujete ustrezno varnostno razdaljo (upoštevajte označbo na tleh X),
 4. ob vstopu v vrtec imejte obvezno masko,
 5. razkužite si roke pred vstopom,
 6. nato pomagate otroku pri preobuvanju, slačenju, če je to nujno potrebno. V prostorih garderobe se ne zadržujete po nepotrebnem.
 7. Starši vzdržujte primerno razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev.
 8. Preden otrok vstopi v igralnico, mu morate temeljito umiti roke z milom in vodo v umivalnici. Otroci starejše starostne skupine lahko opravijo umivanje rok samostojno.
 9. Ko pridete po otroka v vrtec, je postopek enak (pozvonite, počakate, vstopite, si razkužite roke, prevzamete otroka). Vrtec zapustite v čim krajšem času.

Ostanimo zdravi!

Kolektiv vrtca z ravnateljico

SIMBIOZA GIBA 2021

Spoštovani starši.

V našem vrtcu smo se prijavili v projekt Simbioza Giba. Trenutna situacija nam ne dopušča, da bi se družili in skupaj opravili pohod kot smo ga že vrsto let nazaj. Mi v svojih mehurčkih to že pridno počnemo in izvajali bomo tudi vse ostale naloge, ki nam jih priporočajo.

S tokratnim GIBAlnim izzivom Vas vabimo v naravo, prepustite se sprehodu po bližnjem gozdu v vaši okolici, opazujte kako se podoba dreves in rastja spreminja in dovolite naravi, da vas (p)ozdravi.  Želeli bi, da sprehod opravi celotna družina. Zelo veseli bomo, če se Vaši družini pridružijo še stari starši, strici, tete… Pošljite nam dokaze o opravljenem sprehodu na elektronska naslova vzgojiteljic v vrtcu.

Želimo Vam čim več prijetnih trenutkov v naši prečudoviti naravi.

kolektiv vrtca

 

OBVESTILO – Vzgojno-izobraževalno delo od 12. 4. 2021 dalje

Spoštovane starši in otroci,

obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja do 18. aprila.

Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in osnovne šole. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Darja Farič Klemenčič, ravnateljica

Obvestilo

Obveščam Vas, da bo s 1. 4. 2021 začel veljati novi odlok  in sicer Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki ga bo Vlada RS objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Prepoved zbiranja velja v: vrtcih, osnovnih šolah, razen v oddelkih prilagojenega in posebnega programa, glasbenih šolah, srednjih in višjih strokovnih šolah, dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, v organizacijah za izobraževanje odraslih, študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Za otroke v vrtcih in učence od 1. do 3. razreda je zagotovljeno  nujno varstvo:

 • če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah.
 • Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada Republike Slovenije bo preverjala utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok bo začel veljati 1. aprila  2021 in bo veljal do vključno 11. aprila 2021.

VPIS OTROK V VRTEC za naslednje šolsko leto 2021/2022

V času od 1. do 12. marca 2021 lahko starši vpišete svoje otroke v Vrtec pri OŠ Šalovci.
Postopek bo vodila šolska svetovalna delavka, ki je na šoli
vsak torek in četrtek, v delovnem času od 7.00 – 15.00 ure.

Kako vpišete otroka v vrtec?

Otroka lahko vpišete s posebno prijavo oz. Vlogo za sprejem otroka v vrtec. Vlogo lahko dobite na upravi vrtca ob vpisu ali s klikom na spodnjo povezavo.

Vloga

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. V kolikor so prosta mesta vrtec vpisuje otroke skozi vse šolsko leto.

Kaj je potrebno storiti pred vključitvijo otroka v vrtec?

Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, prejmejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v 15-dnevnem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Po podpisu pogodbe starši še pred vključitvijo otroka v vrtec uredite naslednje:

 • pridobite zdravniško potrdilo za vključitev v vrtec, ki ga izda otrokov pediater,
 • oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec. Več o postopnem uvajanju otroka v vrtec si lahko preberete na spodnji povezavi. Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja boste izvedeli tudi na prvem sestanku za starše otrok novincev.

O vrtcu

Oj ti pust hrust

… …kaj si naredil? Naše otroke si čisto spremenil! Danes nobenega ne prepoznamo, saj vsi prekrasne maske imamo. Rajamo, plešemo, pojemo ves dan, tebi pa, pust hrust širokih ust damo krof, da zimo prepodiš in nam pošlješ pomlad…

Dostopnost